Informacje

Materiały i publikacje

Materiały: Polityka Personalna Tor-Audytor Polityka Poufności Tor-Audytor Polityka Jakości Tor-Audytor Polityka Transgraniczna Publikacje: Biała Księga Bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe Podręczniki UTK: Podręcznik CSM RA  Podręcznik CSM M

Badanie dopuszczalności ryzyka

Zgodnie z CSM RA zespół oceniający wnioskodawcy ma do wyboru kilka metodologii szacowania ryzyka zmiany wprowadzanej do systemu kolejowego. Są to: 1) Korzystanie z kodeksów postępowania 2) Korzystanie z systemu odniesienia 3) Szacowanie i wycena jawnego ryzyka Wybór metody … Więcej

Co kryje pojęcie zmiany?

Pojęcie zmiany w systemie kolejowym obejmuje zmiany o charakterze technicznym, eksploatacyjnym lub organizacyjnym i dotyczy zarówno projektów nowych (np. budowa linii kolejowej lub zakup nowego pojazdu), modernizacji budowli lub urządzeń, jak i wielu zmian związanych … Więcej

Prewencja – ważny składnik systemu

Jednym z najistotniejszych efektów wprowadzenia tzw. nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa kolejowego jest stosowanie wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM). Celem tych metod jest oparcie polityki bezpieczeństwa kolejowego o działania prewencyjne związane z analizą ryzyka. … Więcej

Podstawa prawna funkcjonowania systemu bezpieczeństwa kolejowego

Obecny porządek prawny dotyczący bezpieczeństwa w transporcie kolejowym stymuluje dyrektywa 2004/49/WE Komisji Europejskiej. Jednoznacznie odnosi się ona do całego systemu kolejowego, włączając w to procesy inwestycyjne, eksploatacyjne, utrzymaniowe i związane z produkcją oraz usługami. Dyrektywa 2004/49/WE wyraźnie … Więcej