Oferta

Mając na uwadze ciągły wzrost rzeczywistego bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce, jesteśmy otwarci na wszelkie działania wspomagające ten cel. Zapraszamy do współpracy:

  • zarządców infrastruktury kolejowej,
  • przewoźników zajmujących się transportem pasażerskim i towarowym,
  • wykonawców inwestycji dotyczących odnowy, rewitalizacji i modernizacji infrastruktury kolejowej,
  • firmy zajmujące się budową lub dostawą urządzeń zaplecza technologicznego kolei,
  • podmioty odpowiedzialne za utrzymanie,
  • producentów i dostawców urządzeń i wyrobów wykorzystywanych w transporcie kolejowym.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć ofertę ogólną Tor-Audytor

Możemy podjąć się wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa kolejowego poprzez:

  • niezależną ocenę dokumentacji, dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem kolejowym, w tym zarządzania ryzykiem,
  • szkolenia otwarte w zakresie:CSM RA, SMS, CSM M, Kultura bezpieczeństwa.

Zasady współpracy

Jako zespół niezależnych ekspertów deklarujemy całkowitą bezstronność i obiektywność swoich działań, a szczególnie w zakresie wydawanych ocen i realizacji auditów bezpieczeństwa. Sprawdź szczegóły tej deklaracji.

W projektach związanych z interoperacyjnością systemu kolei, gdy przywoływana jest notyfikowana jednostka certyfikująca (NoBo), deklarujemy ścisłą współpracę z taką jednostką celem koordynacji wszelkich działań dla ewentualnego uzupełniania kompetencji i niedublowania prac.

Ze względu na skomplikowany przebieg przygotowań do przeprowadzenia ocen związanych z projektowaną zmianą prosimy o kontakt w tej sprawie możliwie na jak najwcześniejszym etapie realizacji.

Wszystkie szczegóły warunków współpracy, w tym ceny usług i terminy ich realizacji, ustalane są indywidualnie.

Dlaczego warto

Procesy unifikacji zarządzania bezpieczeństwem w kolejnictwie, oparte na założeniach 3 pakietów kolejowych, a przede wszystkim Dyrektywy 2004/49/WE i Rady, zaowocowały wydaniem szeregu rozporządzeń wykonawczych. W szczególności Rozporządzenia 352/2009 i 402/ 2013, które odnoszą się do wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Przepisy te obowiązują wprost lub też zostały transponowane do prawa krajowego.

Znormalizowane, nowe podejście do procesów bezpieczeństwa kolejowego wprowadziło szereg regulacji odnośnie procedur i zasad poprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania zmianą.

Ocena znaczenia zmiany, ocena ryzyka oraz niezależna ocena bezpieczeństwa są domena fachowców tworzących zespoły w danej organizacji lub wyspecjalizowanych podmiotów eksperckich.

Wiedza i doświadczenie związane z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem kolejowym są specyficzne ze względu na wysoki stopień złożoności i interdyscyplinarny charakter zagadnienia.

Tor-Audytor organizuje szkolenia w zakresie prowadzonej działalności. Informacje na temat realizowanych szkoleń można znaleźć na tor-konferencje.pl

Tor-Audytor – eksperci od minimalizowania ryzyka