podstrona7

Bezpieczeństwo

w transporcie kolejowym

Nie warto ryzykować, warto analizować ryzyko

 

Niezależna ocena bezpieczeństwa

Jako niezależna jednostka oceniająca wykonujemy raporty w sprawie oceny bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

 

Akredytacja

Tor-Audytor Sp. z o.o. jest Jednostką Inspekcyjną akredytowaną przez PCA, Nr AK 023

 

Obszar współpracy

Naszą ofertę kierujemy do zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, wykonawców inwestycji, producentów i dostawców oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych.

Bezpieczeństwo – wspólna korzyść

Cenne kompetencje

Wiedza i doświadczenie związane z ryzykiem i bezpieczeństwem kolejowym są stosunkowo trudno dostępne ze względu na wysoki stopień złożoności i interdyscyplinarny charakter zagadnienia.

Doświadczeni eksperci

Od kilku lat zdobywamy i poszerzamy złożoną wiedzę związaną ze wspólnymi metodami oceny bezpieczeństwa (CSM), a nasz zespół to doświadczeni eksperci w zakresie regulacji i rozwiązań organizacyjno-technicznych w kolejnictwie.

Zawsze na czasie

Dynamiczny rozwój rynku kolejowego i implementacja przepisów Unii Europejskiej sprawiają, że znajomość reguł postępowania w sprawach związanych z ryzykiem wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy.

Działamy całkowicie transparentnie i samodzielnie, w oparciu o Deklarację bezstronności.
Gwarantujemy zawsze obiektywne oceny.

Nasza misja

Misją naszej spółki jest doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem w sektorze kolejowym w dążeniu do osiągania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.