Doświadczony zespół

Aby skutecznie działać w charakterze podmiotu eksperckiego, należy dysponować szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania branży kolejowej oraz doskonałym rozeznaniem w dziedzinie odpowiednich przepisów prawnych.

Nasz zespół zdobył tę wiedzę i rozeznanie oraz szerokie doświadczenie w pracy dla podmiotów rynku kolejowego i podczas realizowania wielorakich aktywności zawodowych.

Piotr Skolasiński

Prezes Zarządu Tor-Audytor Sp. z o.o.

Kwalifikacje:
Ekspert w zakresie bezpieczeństwa kolejowego i zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Absolwent kierunku pojazdy szynowe (specjalność eksploatacja pojazdów) na Politechnice Warszawskiej.

Specjalizacja:
Zagadnienia bezpieczeństwa i organizacji oraz funkcjonowania rynku kolejowego, a także tworzenia, wdrażania i stałego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (SMS).

Doświadczenie zawodowe:

 • Tor-Audytor: dyrektor zarządzający – kierownik ds. technicznych,
 • PKP PLK: stanowiska kierownicze: ostatnio dyrektor biura bezpieczeństwa,
 • praca w grupach roboczych i stałych ERA (Safery Performance), EIM (Grupa Bezpieczeństwa), UIC (Grupa Sterująca ds. zarządzania bezpieczeństwem), CER (Grupa Wspierająca ds. bezpieczeństwa).

Ukończył szkolenia Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie auditu dla jednostek działających zgodnie z normą PN-EN ISO 17020-2012 oraz szkolenia „Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem POLRISK”.

Piotr Faryna

dyrektor zarządzający Tor-Audytor Sp. z o.o.

Kwalifikacje:
Specjalista w obszarze związanym z bezpieczeństwem transportu kolejowego, ekspert w dziedzinie rynku transportu szynowego w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, restrukturyzator przedsiębiorstw. Z działalnością kolejową związany od 1991 roku.

Specjalizacja:
Zagadnienia polityki transportowej i prawa kolejowego krajowego i europejskiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Tor-Audytor: prezes zarządu (od 2012 roku do 2021),
 • Railway Business Forum: dyrektor zarządzający (od 2008 roku),
 • Zespół Doradców Gospodarczych Tor: ekspert (1998-2007),
 • PWSiR „Wars”: zastępca dyrektora ds. handlowych (1991-2007),
 • Wydawnictwa „RYNEK KOLEJOWY”: redaktor naczelny.

Współautor i redaktor wielu opracowań, w tym „Białej Księgi – mapy problemów polskiego kolejnictwa” oraz raportu „Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce”.

Krzysztof Baczyński

dyrektor organizacyjny Tor-Audytor sp. z o.o.

Kwalifikacje:
Ekspert z zakresu m.in. organizacji ruchu kolejowego i prowadzenia auditów. Absolwent kierunku ekonomia i zarządzanie, specjalność psychologia zarządzania (licencjat) oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (magisterium).

Specjalizacja:
Zagadnienia organizacji ruchu kolejowego i pracy zaplecza technicznego w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, nadzoru i kierowania pracą zespołów pracowniczych, w tym drużyn pokładowych i służb dyspozytorskich oraz personelu utrzymania pojazdów.

Doświadczenie zawodowe:

 • Tor-Audytor: dyrektor organizacyjny – kierownik ds. jakości (od 2013 roku),
 • Zespół Doradców Gospodarczych Tor: specjalista – ekspert (2009-2012),
 • PWSiR „Wars”: różne stanowiska, w tym kierownik działu eksploatacyjno-technicznego (1979-2004).

Prowadzący szkolenia zawodowe przygotowujące specjalistów branży kolejowej.
Ukończył szkolenia Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie auditu dla jednostek działających zgodnie z normą PN-EN ISO 17020-2012 oraz szkolenia „Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem POLRISK”.

Eksperci i specjaliści w specyficznych dziedzinach techniki kolejowej oraz związanych z koleją

W celu wypełnienia zadania firmy, którym jest świadczenie profesjonalnych, rzetelnych usług najwyższej jakości, współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi na podstawie umów o stałej współpracy gwarantujących niezależność i bezstronność. Eksperci wykonują swoją pracę na podstawie zasad i procedur, zawartych w Systemie Zarządzania spółki, obowiązujących w Tor-Audytor.

Są wśród nich:

 • Ryszard Kępka – współpraca w zakresie techniki ruchu kolejowego,
 • Krzysztof Kołodziejski – współpraca w zakresie eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • Jacek Osiński – współpraca w zakresie realizacji inwestycji budowlanych,
 • Marian Smolec – współpraca w zakresie sterowania ruchem kolejowym: przytorowym i kabinowym, aplikacje telematyczne
 • Wiesław Sroka – eksploatacja kolei , eksploatacja pojazdów i drużyn trakcyjnych, bezpieczeństwo ruchu kolejowego, konstrukcja kolejowych rozkładów jazdy, gospodarka paliwowo-energetyczna w transporcie kolejowym,
 • Ryszard Węcławik – współpraca w zakresie zagadnień ruchowo-technicznych systemów zarządzania ryzykiem i zarządzania bezpieczeństwem,
 • Adam Młodawski – współpraca w zakresie sterowania ruchem kolejowym: przytorowym i kabinowym,
 • Kazimierz Woźniak – współpraca w zakresie systemów energii trakcyjnej oraz ich utrzymania,
 • Marcin Strąk – współpraca w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych w tym systemów zarządzania utrzymaniem (MMS),
 • Jacek Barski – współpraca w zakresie procesów eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych, tworzenia i doskonalenia systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych (MMS), modyfikacji pojazdów kolejowych, dokumentacji technicznej i dokumentacji utrzymaniowej, układy ABP – budowa, eksploatacja i utrzymanie,
 • Paweł Gmiterek – Współpraca w zakresie ocen bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz RAMS,
 • Wojciech Sawczuk – współpraca w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów szynowych.