Badanie dopuszczalności ryzyka

Zgodnie z CSM RA zespół oceniający wnioskodawcy ma do wyboru kilka metodologii szacowania ryzyka zmiany wprowadzanej do systemu kolejowego.

Są to:

    1) Korzystanie z kodeksów postępowania
    2) Korzystanie z systemu odniesienia
    3) Szacowanie i wycena jawnego ryzyka

Wybór metody zależy od wnioskodawcy, niemniej jednak zapisy CSM RA sugerują, że zespół oceniający w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy dopuszczalność ryzyka może być zbadana poprzez korzystanie z kodeksów postępowania lub z systemu odniesienia. W praktyce, w systemie kolejowym akceptowalność ryzyka można w szeregu wypadkach analizować kodeksami postępowania. Badanie ryzyka poprzez szacowanie i wycenę jawnego ryzyka stosuje się przede wszystkim dla zmian technicznych, na etapie ich projektowania. Niemniej jednak na krajowym podwórku wyżej wymieniona zasada akceptacji ryzyka z wykorzystaniem metodologii FMEA jest bardzo rozpowszechniona. Nakłada ona jednak na wnioskodawcę obowiązek prawidłowego określenia zagrożeń i ich przyczyn, tak aby przypisane środki bezpieczeństwa celem mitygowania ryzyka danego zagrożenia były logiczne i adekwatne. Tor-Audytor w ramach współpracy z zainteresowanymi podmiotami oferuje wsparcie w tym obszarze, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013.

Rejestr zagrożeń.

Zgodnie z CSM RA rejestr zagrożeń „obejmuje wszystkie zagrożenia oraz związane z nimi środki bezpieczeństwa i założenia dotyczące systemu, które zostały określone podczas procesu oceny ryzyka. Rejestr ten wyraźnie wskazuje źródło zagrożeń i wybrane zasady akceptacji ryzyka oraz podmiot lub podmioty odpowiedzialne za nadzór nad każdym zagrożeniem”. Zespoły oceniające wnioskodawcy, tworzące lub uzupełniające rejestry zagrożeń muszą pamiętać o jeszcze jednym wymogu rozporządzenia 402/2013, dotyczącym rejestru zagrożeń, w którym powinny znaleźć się zapisy odnośnie „rejestrowania postępów w monitorowaniu ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami”. Jedną z metod wyżej wymienionego rejestrowania postępów jest określanie w rejestrze zagrożeń statusu danego zagrożenia.

Komentarze zostały zablokowane.