Co kryje pojęcie zmiany?

Pojęcie zmiany w systemie kolejowym obejmuje zmiany o charakterze technicznym, eksploatacyjnym lub organizacyjnym i dotyczy zarówno projektów nowych (np. budowa linii kolejowej lub zakup nowego pojazdu), modernizacji budowli lub urządzeń, jak i wielu zmian związanych z bieżącą działalnością (np. zmiana telematyki, systemu utrzymania, zarządzania itp.).

Każda zmiana powinna być zbadana pod kątem jej wpływu na bezpieczeństwo kolejowe. Jeśli taki wpływ występuje, w dalszej kolejności należy ocenić znaczenie zmiany, czemu służą procedury oceny i wyceny ryzyka.

Jeżeli zmiana zostanie zakwalifikowana jako znacząca (zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniach i fachowym osądem ekspertów), podlega ona procesowi uzyskania odpowiedniego zezwolenia na jej wprowadzenie (zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, wydanie lub nowelizacja świadectw dopuszczenia).

Ocenę tę przeprowadza wnioskodawca, którym z reguły jest zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, producent lub dostawca. Jednakże, z powodu skomplikowania całego procesu, zaangażowanych w procedury oceny bezpieczeństwa może być więcej podmiotów, w tym projektant, wykonawca inwestycji czy jednostka certyfikująca.

Tor-Audytor w ramach współpracy z zainteresowanymi podmiotami oferuje wsparcie w tej dziedzinie, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013.

Komentarze zostały zablokowane.