Prewencja – ważny składnik systemu

Jednym z najistotniejszych efektów wprowadzenia tzw. nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa kolejowego jest stosowanie wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM). Celem tych metod jest oparcie polityki bezpieczeństwa kolejowego o działania prewencyjne związane z analizą ryzyka.

Konsekwencją tego podejścia jest, obowiązujące od 2013 roku, rozporządzenie komisji (WE) NR 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r., określające między innymi zasady procesu oceny i wyceny ryzyka w odniesieniu do zmian wprowadzanych w systemie kolejowym. Rozporządzenie to od maja 2015 roku zostanie zastąpione przez rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej 402/2013.

Nasza działalność jest w istocie przede wszystkim postępowaniem prewencyjnym, usankcjonowanym nie tylko przepisami Unii Europejskiej, ale również umotywowanym zdrowym rozsądkiem i zwróceniem uwagi na identyfikację zagrożeń. Podczas przeprowadzania zmian nie można obejść się bez wiedzy i doświadczenia eksperckiego które będą wspierać proces zarzadzania ryzykiem transportu kolejowego.

Mówiąc w skrócie, na bazie systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) , w tym zarządzania zmianą i zarządzania ryzykiem, opiera się obecnie podejście do zagadnień bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Komentarze zostały zablokowane.